Norsk
English
Økobasert forvaltning på skuldrene av den aktive fisker
North Atlantic Institute for Sustainable Fishing

Hvorfor NAIS?

Styrke internasjonal samhandling og forståelse ved å knytte bånd mellom fiskerne som høster i Nord-Atlanteren

Utvikle et bærekraftig næringsliv i lokalsamfunnene på kysten

Gi den aktive fiskeren en sterkere stemme i fiskeriforvaltningen

Stille krav til forskere sine planlagte forskningstokt i årene som kommer gjennom viderutvikling av pelagisk dugnad

Viktige prosjekt å følge opp i NAIS

Utvikling innen hvitfisk basert på flerbestandstilnærming

Makrellsituasjonen i Nord-Atlanteren

Utviklingen i sildebestanden i Nord-Atlantern

Søke mer kunnskap om loddesituasjonen i Barentshavet

Inkludere “big data” og fiskerens kompetanse i fremtidens modellering av resurssituasjonen i havet

Søknadskjema

Takk! Vi har mottatt din søknad!
Oops! Noe gikk galt! Prøv igjen eller ta kontakt via kontaktinfo under!

NAIS utvikles på skuldrene til den aktive fiskeren

Skal vi lykkes med felles forståelse av de mulighetene og utfordringene vi står ovenfor må vi bygge samhandling og forståelse mellom de som har havet som arbeidsplass og levevei.

Gjennom samhandling med de som setter rammebetingelsene nasjonalt og internasjonalt vil forståelse og retning bli forankret gjennom gjensidig tillit. Den aktive fisker tenker likt på tvers av land- og regionsgrenser og manglende samhandling har gjort at den felles stemmen har vært svak.

NAIS utvikles derfor gjennom innspillene fra styrhuset og dekket til den aktive fisker!

Bli medlem

Hvorfor søker NAIS internasjonalt samarbeid?

NAIS ønsker å omfatte alle land som høster i Nord-Atlanteren. Regionen omfatter et land- og havområde som er større enn Europa.

Nord-Atlanteren gjør at det er stor avstand mellom landene. Men til tross for den store avstanden er landene knyttet sammen av felles karrakteristika, felles utfordringer og historiske og kulturelle bånd. Dette kommer tydelig til grunn mellom fiskerne på tvers av landegrenser.

Hvordan fokuserer NAIS på bærekraftige ressurser?

Søke mer kunnskap om Nord-Atlanteren

Forskning vs erfaring

Utfordre metodebruk for å bedre virkelighetsbilde

Etablerte metoder vs teknologiske muligheter

Gir inspirasjon til filosofi, teori og tenkning

Enbestands vs flerbestands tilnærming

Organisering av aktiviteter i NAIS

Ressursgruppene til NAIS er rettet mot felles utfordringer og muligheter fiskerne nå står ovenfor. Ressursgruppene skal organiseres som prosjekt, slik at de avsluttes ved måloppnåelse.

NAIS skal gjennom sitt virke vektlegge å:

Oppnå gjennomslagskraft og å bli hørt

Bygge bro ikke barrierer

Samle den totale kunnskapen til fiskeren og ha dialog med havforvaltningen

Legge vekt på å være en seriøs aktør

Bearbeidingsplikt

Viktige møtepunkter gjennom året

Medlemsmøtet
Årsmøte for medlemmene i NAIS

Fiskerikonferansen Havblikk
Temaer og debatt rettet mot relevante fiskerifaglige problemstillinger.

Bedriftsbesøk, tematurer, etc
Kommunikasjons- og erfaringsutveksling gjennom plattformer tilrettelagt sosiale medier.

Høringsmøter og dialogmøter
Sosiale møter i forbindelse med messer og eventer.

Bli medlem

HVORFOR bli medlem i NAIS?

Påvirke en bærekraftig utvikling innenfor nasjonal og internasjonal fiskerinæring

Bidra med din kompetanse og erfaring i samspill med likesinnede

Samarbeide med andre for å oppnå resultater

Bli oppdatert og utfordret på dagsaktuelle problemstillinger

Bli en del av en internasjonal tankesmie

Være med å sette agendaen for fremtidige muligheter og utfordringer i Nord-Atlanteren

Søk medlemskap

Du blir medlem i NAIS gjennom å søke medlemskap i instituttet. Du er velkommen som medlem i NAIS om du har et brennende hjerte og engasjement for et bærekraftig fiskeri.

Søknadskjema

Takk! Vi har mottatt din søknad!
Oops! Noe gikk galt! Prøv igjen eller ta kontakt via kontaktinfo under!

Kontakt oss

Instituttets administrasjon er lokalisert i Midsund. Ta kontakt om du har noen spørsmål.

Kontaktperson